Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta io ho sete från svenska till italienska

jagio

Översätt io ho sete till andra språk