Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta io no di certo från italienska till svenska

cidet
iojag

Översätt io no di certo till andra språk