Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag beklagar från svenska till italienska

jagio
ärsono
somche

Översätt jag beklagar till andra språk