Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag beklagar, tyvärr från svenska till italienska

jagio
somche
attche

Översätt jag beklagar, tyvärr till andra språk