Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag följde med dig från svenska till italienska

meda
medcon
jagio

Översätt jag följde med dig till andra språk