Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag gick upp, jag har gått upp från svenska till italienska

jagio
härqui

Översätt jag gick upp, jag har gått upp till andra språk