Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag håller på och gör från svenska till italienska

jagio
oche

Översätt jag håller på och gör till andra språk