Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag h��ller p�� och g��r från svenska till italienska

jagio
oche
ärsono

Översätt jag h��ller p�� och g��r till andra språk