Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag har kommit tillbaka från svenska till italienska

jagio
härqui
ärsono

Översätt jag har kommit tillbaka till andra språk