Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag känner dig från svenska till italienska

jagio
ärsono

Översätt jag känner dig till andra språk