Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag m��r bra från svenska till italienska

brabene
jagio
somche
attche
härqui

Översätt jag m��r bra till andra språk