Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag tror från svenska till italienska

jagio
ärsono
attche
somche

Översätt jag tror till andra språk