Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag tyckte om från svenska till italienska

jagio
ärsono
attche
somche

Översätt jag tyckte om till andra språk