Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag går på en kurs från svenska till italienska

jagio
går
ärsono
härqui

Översätt jag går på en kurs till andra språk