Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kan jag ställatill dig från svenska till italienska

jagio
kanpuò
härqui

Översätt kan jag ställatill dig till andra språk