Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kan man vänta sig från svenska till italienska

sig
kanpuò
tilla
tillper
tillda
vadcosa
nergiù

Översätt kan man vänta sig till andra språk