Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klä sig från svenska till italienska

sig
tillda
tillper
tilla
kanpuò
nergiù

Översätt klä sig till andra språk