Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klar med examen från svenska till italienska

medcon
meda
detci

Översätt klar med examen till andra språk