Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klar, ljus från svenska till italienska

sig
meda
medcon

Översätt klar, ljus till andra språk