Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klimp i tysk mat från svenska till italienska

oche
attda
attche

Översätt klimp i tysk mat till andra språk