Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klockan är halv åtta från svenska till italienska

ärsono
vadcosa
attche
somche

Översätt klockan är halv åtta till andra språk