Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kom från svenska till italienska

hanlui
somche
härqui

Översätt kom till andra språk