Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kost, näringstillförsel från svenska till italienska

Översätt kost, näringstillförsel till andra språk