Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta låt oss se från svenska till italienska

tillper
tilla
tillda
hosda
meda
medcon

Översätt låt oss se till andra språk