Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta la capitale d'Italia från svenska till italienska

Översätt la capitale d\'Italia till andra språk