Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta la partita di calcio från svenska till italienska

Översätt la partita di calcio till andra språk