Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta laga från svenska till italienska

tillper
tillda
tilla

Översätt laga till andra språk