Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta lagat mat från svenska till italienska

oche
attda
attche

Översätt lagat mat till andra språk