Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta lustig, komisk från svenska till italienska

Översätt lustig, komisk till andra språk