Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mat och logi från svenska till italienska

oche
tillda
tillper
tilla
vardove
varera
meda
medcon

Översätt mat och logi till andra språk