Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mettersi al servizio från italienska till svenska

sig
datill
pertill
atill

Översätt mettersi al servizio till andra språk