Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mi dispiace från italienska till svenska

iojag

Översätt mi dispiace till andra språk