Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mi piace från svenska till italienska

attche
somche
attda
jagio

Översätt mi piace till andra språk