Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mi sono alzato, mi sono alzata från italienska till svenska

sonoär
iojag
quihär
cosavad

Översätt mi sono alzato, mi sono alzata till andra språk