Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mycket nära från svenska till italienska

brabene
hurcome
oche
attda

Översätt mycket nära till andra språk