Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mycket kär från svenska till italienska

brabene
hurcome
attda
attche

Översätt mycket kär till andra språk