Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta när vi har gått in i från svenska till italienska

härqui
jagio
ärsono

Översätt när vi har gått in i till andra språk