Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta någon gång ibland från svenska till italienska

fråndi
tilla
tillda
tillper

Översätt någon gång ibland till andra språk