Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta någon gång ibland från svenska till italienska

Annons
fråndi
tillper
tilla
Annons
tillda
Annons
Annons
Annons

Översätt någon gång ibland till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018