Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ni bor, bor ni från svenska till italienska

Annons
jagio
Annons
utfuori
Annons

Översätt ni bor, bor ni till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018