Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta non c'è fretta från svenska till italienska

detci

Översätt non c\'è fretta till andra språk