Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta och från svenska till italienska

Annons
oche
tilla
Annons
tillper
tillda
varera
vardove
Annons
meda
medcon
Annons
Annons

Översätt och till andra språk