Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta och ni från svenska till italienska

oche
tillper
tillda
tilla
vardove
varera
meda
medcon

Översätt och ni till andra språk