Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ofta förekommande från svenska till italienska

Översätt ofta förekommande till andra språk