Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta på kafét, på kaféet från svenska till italienska

Översätt på kafét, på kaféet till andra språk