Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta p������ gott och ont från svenska till italienska

oche
tillper
tillda
tilla
vardove
varera
vadcosa

Översätt p������ gott och ont till andra språk