Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta per från italienska till svenska

pertill
aper
peri
perför

Översätt per till andra språk