Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta per från svenska till italienska

pera
iper
förper
tillper

Översätt per till andra språk