Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta più bello, più bella från italienska till svenska

chesom
cheatt
benebra

Översätt più bello, più bella till andra språk