Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta portato från italienska till svenska

amed
conmed
Annons
Annons
Annons

Översätt portato till andra språk