Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta punkt och slut från svenska till italienska

oche
tillda
tilla
tillper
vardove
varera
meda
medcon

Översätt punkt och slut till andra språk