Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta röker Ni? från svenska till italienska

jagio

Översätt röker Ni? till andra språk